Kömür Kurutma Tesisleri

Linyit kömürleri tüvenan halde %15-30 aralığında yüzey nemine sahiptir. Kömür yıkama işleminden sonra bu oran daha da artabilmektedir. Yüksek yüzey nemi, hem kömürün kalorisini düşürmekte, hem de yanma verimini düşürmektedir. Kömür kurutma tesisleri sayesinde, kömürdeki yüzey nemi tamamen atılabilmekte ve kömürün kalorifik değeri ve yanma verimi ciddi seviyelerde arttırılmaktadır. Kömür kurutma tesisimiz saatte 20 ton kömür kurutabilmektedir.